PsiHara

PSI- je 23. črka grške abecede (ψ) in hkrati prva črka oz. začetek grške besede ψυχή (psychi), ki pomeni dušo (angl. soul). Beseda psi oz. njen simbol se uporablja na različnih področjih, v kontekstu psihologije pa se okrajšava psi pojavlja kot znak za psihologijo, včasih tudi psihiatrijo in parapsihologijo. Predstavlja človekove psihološke in miselne procese.

HARA – v japonščini pomeni trebuh oz. trebušno votlino, vendar v vzhodni kulturi pomeni veliko več kot samo to. Pod besedo hara namreč vzhodni svet in vzhodna medicina razumeta center vitalne energije, ki se nahaja v spodnjem delu hrbta in trebuha in je odraz stanja našega fizičnega in energetskega obstoja. Na nek način tako s tem simbolizira fizični in energetski del telesa.

Združitev obeh besed v PsiHara tako predstavlja idejo o celostnem pristopu, ki v obzir jemlje ne samo posameznikov intelekt, ampak pristopa k celoti: umu, duši, telesu in energiji. Prav tako pa ne pristopa samo k posamezniku, ampak k celotnemu okolju, v katerem obstaja in ki ga sooblikuje.

Znak, ki sem ga izbrala za logotip podjetja, pa je roža frangipani, ki ima različne pomene v mnogih kulturah, a meni najljubša sta, da simbolizira moč za soočanje z velikimi izzivi ter predstavlja večno ljubezen. Izbrala sem jo zato, ker je ravno ljubezen tista, ki jo moramo razviti, da bi se lahko izpopolnili kot posamezniki, natančneje in v prvi vrsti ljubezen do sebe. Ker sta za delo na sebi vsekakor potrebni moč in volja, saj pot do samouresničitve nikoli ni lahka.

Povezava obeh besed in znaka predstavlja moj pristop in način dela, pri katerem v obzir jemljem posameznika kot celoto vseh njegovih delov in dimenzij ter posameznika kot tistega, ki lahko, če prevzame odgovornost zase in svoje življenje, spreminja sebe in svet.

PshiHara
NAJBOLJŠA NALOŽBA JE NALOŽBA VASE.
PshiHara
VIZIJA, CILJI, POSLANSTVO

Namen PsiHare je ljudem pomagati prepoznati in odstraniti ovire na poti do razvoja njihovih polnih zmožnosti ter jim posredovati znanja, s katerimi bodo lahko sami realizirali svoje potenciale, kar bi jim omogočilo srečno, zdravo in izpolnjeno življenje. Ter hkrati s tem ljudem približati pomen terapije na poti do samouresničevanja, katere cilj vsekakor ni, da bi doživljenjsko obiskovali terapijo, ampak, da bi na terapije prišli po dozo novega znanja ter iz nje odšli usposobljeni za samostojno reševanje težav.

Cilj PsiHare in s tem tudi mojega dela je doseči čim večje število posameznikov, ki bi se odločili za obisk terapije in pridobili svojo pozitivno izkušnjo s tovrstnim formatom dela na sebi ter tako posredno razširjati zavedanje, da smo ljudje več kot samo razumska bitja in da imajo naš um, duša in naše telo ogromne potenciale za razvoj, če jim le namenimo svoj čas in pozornost.

Vizija PsiHare je, da bi s svojim delovanjem pomagala k ustvarjanju okolja, ki bi obisk terapije razumel kot nekaj vsakdanjega, kot logična posledica želje po samorazvoju – nekako tako, kot je danes logično, da za fizične težave obiščemo zdravnika.

PshiHara